Hero image

Školící a bezpečnostní centrum Mapok

Dovolujeme si Vám nabídnout naše dlouholeté zkušenostia služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Zjistit více

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí seznámit zaměstnance s těmito oblastmi

Rizika práce

Seznámení s vyhodnocenými riziky, která musí mít zaměstnavatel zpracovaný

Kategorizace

Do jaké kategorie práce byla jím vykonávaná práce zařazena

Lékářská prohlídka

Informace o lékařských prohlídkách, kterým se zaměstnanec musí podrobit

Školení

Zajistit zaměstnanci odpovídající školení dle vykonávané práce

Naše služby

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Poskytuji komplexní agendu spojenou s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců na pracovišti.

Požární ochrana

Požární ochrana

Poskytuji komplexní agendu spojenou se zabezpečením požární ochrany a ochranou zdraví zaměstnanců na pracovišti.

První pomoc

První pomoc

Plnění povinností dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí (§102 odst. 6) s výslovnou povinností zaměstnavatele "zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci.".

Životní prostředí

Životní prostředí

Poskytuji částečnou agendu při zpracování a evidenci odpadů.

Zakonne skoleni

Zákonné školení
nemůže provádět každý

Pokud zaměstnavatel zaměstnává maximálně 25 zaměstnanců a má odpovídající znalosti, může úkoly v prevenci rizik zajišťovat sám - stejně jako v případě, že má 25 až 500 zaměstnanců, tehdy k tomu ovšem musí být odborně způsobilý nebo může využít jednu či více odborně způsobilých osob. Jestliže zaměstnává více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jedna či více odborně způsobilých osob.

Kontakt

Marcela Pokorná, majitelka

Chci svým klientům a jejich zaměstnancům poskytnout jiný pohled na problematiku BOZP a PO a změnit představu o tzv. „bezpečácích“. Trpělivým přístupem ke každému klientovi individuálně se snažím najít společnou cestu jak zvládnout množství povinností a legislativy.

Internetový obchod GlobShop

Sesterská společnost, která se specializuje na prodej produktů z oblasti BOZP a PO.

globshop.cz

© 2024 MAPOK s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Duchaplný web od