Hero image

Školící a bezpečnostní centrum Mapok

Naše dlouholeté zkušenosti nám umožňují poskytovat služby v té nejvyšší kvalitě. Klienti oceňují především flexibilní spolupráci a přátelský přístup.

Zjistit více

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel musí seznámit zaměstnance s těmito oblastmi

Rizika práce

Seznámení s vyhodnocenými riziky, která musí mít zaměstnavatel zpracovaný

Kategorizace

Do jaké kategorie práce byla jím vykonávaná práce zařazena

Lékářská prohlídka

Informace o lékařských prohlídkách, kterým se zaměstnanec musí podrobit

Školení

Zajistit zaměstnanci odpovídající školení dle vykonávané práce

Naše služby

Komplexní nabídka služeb nejen v oblasti BOZP a PO

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Poskytuji komplexní agendu spojenou s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců na pracovišti.

Požární ochrana

Požární ochrana

Poskytuji komplexní agendu spojenou se zabezpečením požární ochrany a ochranou zdraví zaměstnanců na pracovišti.

První pomoc

První pomoc

Plnění povinností dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí (§102 odst. 6) s výslovnou povinností zaměstnavatele "zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci.".

Životní prostředí

Životní prostředí

Poskytuji částečnou agendu při zpracování a evidenci odpadů.

Zakonne skoleni

Zákonné školení
nemůže provádět každý

Pokud zaměstnavatel zaměstnává maximálně 25 zaměstnanců a má odpovídající znalosti, může úkoly v prevenci rizik zajišťovat sám - stejně jako v případě, že má 25 až 500 zaměstnanců, tehdy k tomu ovšem musí být odborně způsobilý nebo může využít jednu či více odborně způsobilých osob. Jestliže zaměstnává více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jedna či více odborně způsobilých osob.

Kontakt

Marcela Pokorná, majitelka

Chci svým klientům a jejich zaměstnancům poskytnout jiný pohled na problematiku BOZP a PO a změnit představu o tzv. „bezpečácích“. Trpělivým přístupem ke každému klientovi individuálně se snažím najít společnou cestu jak zvládnout množství povinností a legislativy.

Internetový obchod GlobShop

Sesterská společnost, která se specializuje na prodej produktů z oblasti BOZP a PO.

globshop.cz

© 2024 MAPOK s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Duchaplný web od