Požární ochrana | Mapok.cz

Požární ochrana

Aktivní pomoc plnit úkoly objednatele v PO v rozsahu povinností, které musí objednatel zajišťovat podle ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění.

  • Kontrola 1x za rok, jak jsou dodržovány požární předpisy na pracovištích objednatele.
  • Zpracovávat a vést předepsanou dokumentaci vyplývající z předpisů o PO.
  • Provádění pravidelných revizí dokumentace PO.
  • Kontrolovat vybavení pracovišť objednatele věcnými prostředky PO a navrhovat případné změny nebo doplnění těchto věcných prostředků PO.
  • Připravovat podklady pro jednání s orgány státního požárního dozoru a účastnit se komplexních a tematických kontrol prováděných orgány tohoto dozoru v objektech objednatele.

Aktuality

Novinky ze světa BOZP & PO!

Aktuality

Podmínky užití

© Mapok s.r.o. 2019

Developed with by tenmartin.eu in Vsetín.
(version: 1.0.0)