Klientská sekce | Pracovní úrazy | Mapok.cz

Klientská sekce | Pracovní úrazy

Postup při vzniku pracovního úrazu

Schéma - pracovní úraz (bez nemocenské)
Schéma-pracovní úraz (s nemocenskou)
Schéma-pracovní úraz (smrtelný)
Přehled povinností zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) v případě vzniku pracovního úrazu
Postup při vzniku pracovního úrazu

 

Formuláře: před vznikem pracovního úrazu

(prevence, pracovní způsobilost, přihlášení)

KNIHA úrazů a drobných poranění
Smlouva o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a poskytování pracovnělékařských služeb.
Lékařský posudek pro účely posouzení zdravotní způsobilosti k práci
Záznam o provedení orientační dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu
Záznam o provedení orientační dechové zkoušky na zjištění přítomnosti alkoholu
Pracovní úrazy a jejich klasifikace od 1.1.2015

 

Formuláře: při vzniku pracovního úrazu

(postup při vzniku pracovního úrazu, nahlášení pracovního úrazu)

Záznam o úrazu
Záznam o úrazu - hlášení změn
Adresy pro hlášení pracovních úrazů
Hlášení pojistné události k zákonné odpovědnosti za škody z pracovních úrazů a nemocí z povolání dle vyhlášky MF ČR číslo 125/93 Sb.
Potvrzrní lékaře o trvání neschopnosti v příčinné souvislosti s pracovním úrazem, nemocí z povolání (NzP)
Oznámení pracovní neschopnosti (PN), nebo pobytu v nemocnici
Potvrzení o zdravotním stavu s praktickým registrujícím lékařem

 

Formuláře: ukončení pracovní neschopnosti (bez pracovní neschopnosti) po pracovním úrazu

(ukončení neschopnosti lékařem, nástup do zaměstnání, vyúčtování náhrad, ...)

Formuláře:

Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group Hlášení pojistné události - zákonné pojištění zaměstnavatele ke stažení přímo zde.

Zdroj: koop.cz

Aktuality

Novinky ze světa BOZP & PO!

Aktuality

Podmínky užití

© Mapok s.r.o. 2019

Developed with by tenmartin.eu in Vsetín.
(version: 1.0.0)