Bezpečnost práce | Mapok.cz

Bezpečnost práce

Poskytuji komplexní agendu spojenou s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců na pracovišti:

  • Zajistím zpracování předepsané dokumentace BOZP a aktualizaci při případných legislativních a jiných změnách.
  • Provádím vyšetřování a evidenci pracovních úrazů.
  • Připravuji podklady pro jednání s oblastním inspektorátem (OIP) a s pojišťovnami.
  • Provádím kontroly jednotlivých pracovišť, technických zařízení, komunikací a prostor, které objednatel užívá, upozorňuji na zjištěné závady a navrhuji způsoby jejich odstranění.
  • Kontroluji, jak objednatel (zaměstnavatel) zajišťuje prohlídky, revize a zkoušky technických zařízení v předepsaných termínech a předkládám návrhy na případná opatření.
  • Kontroluji, jak objednatel (zaměstnavatel) zajišťuje specializovaná školení (pro řidiče – referenty atp.). Poradensky se podílím na zajišťování těchto školení.
  • Aktivní konzultant v případě předem ohlášené kontroly ze strany OIP.

Aktuality

Novinky ze světa BOZP & PO!

Aktuality

Podmínky užití

© Mapok s.r.o. 2019

Developed with by tenmartin.eu in Vsetín.
(version: 1.0.0)