Rehabilitace – placená překážka v práci | Mapok.cz

Rehabilitace – placená překážka v práci

Rehabilitace nově – placené pracovní volno

Situace se změnila. A to na základě stanoviska ministerstva zdravotnictví ve smyslu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který vymezuje zdravotní služby, jejíchž součástí je zdravotní péče (ustanovení § 2). Nedílnou součástí zdravotní péče je léčebně rehabilitační péče (§ 2 odst. 4 písm. b zákona), jako druh zdravotní péče je definována v § 5 odst. 2 písm. b) zákona).

Ministerstvo zdravotnictví je toho právního názoru, že při stávajícím znění nařízení vlády a s ohledem na definici léčebné rehabilitace v zákoně o zdravotních službách nelze přijmout jiný závěr, než že pro potřeby nařízení vlády je třeba léčebnou rehabilitaci podřadit pod pojem „ošetření“. Pojmy ošetření a vyšetření pro účely nařízení vlády je třeba chápat v rozsahu definice zdravotní péče podle § 2 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 2 písm. a) a g) zákona o zdravotních službách.

Více informací naleznete zde.

Aktuality

Novinky ze světa BOZP & PO!

Aktuality

Podmínky užití

© Mapok s.r.o. 2019

Developed with by tenmartin.eu in Vsetín.
(version: 1.0.0)