Pitný režim zaměstnanců | Mapok.cz

Pitný režim zaměstnanců

Problematika pitného režimu u zaměstnanců v době zhoršených klimatických podmínek

Jedním ze způsobů ochrany zdraví zaměstnanců při práci v horku nebo chladu je poskytování ochranných nápojů. Tato problematika je řešena v zákonu č. 262/2006 Sb a v nařízení vlády č. 68/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.361/2007 Sb, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Používáním ochranných nápojů naplňuje zaměstnavatel zákonnou povinnost poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje při práci spojené s nepříznivými tepelně vlhkostními podmínkami nebo při zvýšené námaze. Ochranný nápoj se poskytuje na pracovišti nebo v jeho bezprostřední blízkosti tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento, ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem nebo chladem může obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu.

 

Běžně zaměstnavatelé řeší problematiku, kde a jaký druh mineralizované vody kupovat, kde ji skladovat a na jaké množství má zaměstnanec nárok (jiné potřeby mají zaměstnanci při práci na venkovním prostředí, jiné ve výrobních halách apod.). Jsou i jiné možnosti a to např. iontové ochranné nápoje např. viz odkazy:

 

V této problematice by Vám mohla pomoci výpočtová tabulka v exel souboru, která Vám spočítá jednotlivé profese podle zadání a i podle délky pracovní směny.

www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/vypocet-tepelne-zateze

Soubor lze stáhnout zde.

Snad Vám tato malá rada pomůže při splnění legislativních podmínek problematicky ochranných nápojů poskytovaných zaměstnancům.

Aktuality

Novinky ze světa BOZP & PO!

Aktuality

Podmínky užití

© Mapok s.r.o. 2019

Developed with by tenmartin.eu in Vsetín.
(version: 1.0.0)