Karenční doba | Mapok.cz

Karenční doba

Mýty a realita zrušení karenční doby od poloviny roku 2019

Náhrada mzdy se nebude automaticky platit od prvního dne nemoci. V praxi totiž platí jiná pravidla.

Po účinnosti novely č. 32/2019 Sb., zákoníku práce, tj. od 1. července 2019,se bude vyplácet od první zameškané směny.

Podle důvodové zprávy bude mít novela faktický dopad na zaměstnance s nižšími příjmy. Je nesporné, že bude mít faktický dopad také na zaměstnavatele. Přestože jim bude jako určitá kompenzace sníženo pojistné placené zaměstnavatelem na nemocenské pojištění.

A to o 0,2 procentního bodu z 2,3 % na 2,1 %.

Toto snížení však zaměstnavatelům nepokryje předpokládané zvýšené náklady spojené s vyplácením náhrady mzdy již od prvního dne dočasné pracovní neschopnosti.

Počínaje měsícem červencem 2019 (v srpnových výplatách za měsíc červenec) pak bude zaměstnavatel hradit na nemocenské pojištění 2,1 %. Celkové pojistné zaměstnavatele nebude činit 25 %, ale 24,8 %. Změní se i superhrubá mzda. Z dosavadních 134 % na 133,8 %.

 

Snížení pojistného také pro OSVČ

Jelikož je v dosavadní zákonné úpravě stejná procentní výše nemocenského pojistného placeného zaměstnavatelem i osobou samostatně výdělečně činnou, která je účastna nemocenského pojištění, sníží se pojistné i v tomto případě. Od ledna 2019 platí osoby samostatně výdělečně činné, které se přihlásily k nemocenskému pojištění, minimální pojistné 138 Kč. Od července jim minimální pojistné klesne na 126 Kč.

Více naleznete v tomto článku.

Aktuality

Novinky ze světa BOZP & PO!

Aktuality

Podmínky užití

© Mapok s.r.o. 2019

Developed with by tenmartin.eu in Vsetín.
(version: 1.0.0)